Apie savanorystę

KAS YRA SAVANORYSTĖ?

Tai altruistinė veikla, dalies savo laiko, energijos, žinių ir asmeninės patirties atidavimas dirbant visuomenei naudingą darbą, negaunant už tai jokio piniginio atlygio.

KAS GALI TAPTI SAVANORIU?

Savanoriu gali tapti bet kokio amžiaus, lyties, religinių ar politinių įsitikinimų asmuo, norintis praplėsti savo akiratį, prisidėti prie geresnės ir socialiai atsakingesnės visuomenės kūrimo, įgyti naujų pažįstamų ir naudingos patirties, nesiekiantis už atliekamus darbus gauti jokios materialinės naudos sau.

KODĖL VERTA TAPTI SAVANORIU?

Visi žmonės tampantys savanoriais gali pasakyti daugybę skirtingų priežasčių, kodėl nusprendė pagelbėti tiems, kuriems to labai reikia, tačiau dažniausiai minimi motyvai yra šie:

  • Noras aktyviai įsitraukti į visuomeninį gyvenimą.
  • Žinojimas, kad gali padėti.
  • Noras pasisemti naujos patirties.
  • Naujų iššūkių troškimas.
  • Noras realizuoti save naujoje, dar neišbandytoje srityje.
  • Naujų pažinčių, draugų paieškos.
  • Tikėjimas, kad dirbant savanorišką darbą gali pakeisti gyvenimus.
  • Asmeninių būdo savybių tobulinimasis.

Šį sąrašą galima tęsti ir bet kokia priežastis užsiimti savanoriška veikla yra sveikintina.