ORGANIZACIJOS

Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija

Aukštaitijos nacionalinio parko direkcija vykdo įvairias veiklas. Viena iš krypčių yra gamtos stebėsena ir tyrimai, retųjų ir nykstančių rūšių monitoringas, gamtinių buveinių kaitos stebėjimas ir ypač vertingų gamtinių buveinių stabilumo palaikymas (gamtotvarka). Kita kryptis yra kultūros paveldo objektų priežiūra. Taip pat direkcija vykdo veiklas, reikalingas užtikrinti saugomos teritorijos lankymą ir skatinančias pažintinį turizmą: rekreacinės infrastruktūros planavimas, įrengimas ir priežiūra, lankytinų objektų pritaikymas lankymui ir priežiūra, informacijos apie gamtos ir kultūros paveldo vertybes bei jų lankymo galimybes rinkimas, sisteminimas ir pateikimas lankytojams lankytojų centre, internete arba leidinių pavidalu. Siekdama užtikrinti efektyvesnį lankytojų srautų valdymą direkcija vykdo parko lankytojų monitoringą. Trečia veiklos kryptis yra pažintinė – švietėjiška. Direkcija organizuoja pažintines ekskursijas, gamtines ir etnokukltūrines stovyklas, tradicinius renginius ir šventes.

MIESTAS: Kiti miestai     ORGANIZACIJA: Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija
KONTAKTINIS ASMUO: Linas Stanaitis