ORGANIZACIJOS

Globos namai „Užuovėja“

Dėl savanorystės globos namuose „Užuovėja“

Maloniai kviečiame Jus įsitraukti į savanorišką veiklą globos namuose „Užuovėja“.

Globos namai „Užuovėja“ užtikrina ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą psichikos ar proto negalią turinčioms suaugusioms moterims ir jų vaikams. Globos namai „Užuovėja“ taip pat teikia kompleksinę (psichologinę, socialinę, teisinę, medicininę) ir kitą pagalbą vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos ir išnaudojimo, ir jų tėvams, įtėviams (globėjams).

Vykdydami savanorišką veiklą globos namuose „Užuovėja“ savanoriai įgis bendravimo įgūdžių su psichikos ir proto negalią, turinčiais asmenimis, gebės atpažinti jų poreikius ir prisidės prie kokybiškų paslaugų teikimo šiai klientų grupei. Savanoriai taip pat įgis žinių apie psichikos sutrikimus.

 

Pagrindinės savanorio veiklos:

  • Pagalba personalui, gyventojams;
  • Bendravimas su gyventojais;
  • Globos namų gyventojų lydėjimas į renginius, šventes;
  • Įvairaus pobūdžio užimtumo veiklų organizavimas gyventojams.

 

Savanoris prieš atlikdamas savanorišką veiklą įstaigai turi pateikti šiuos dokumentus:

 

  • Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • Sveikatos patikrinimo pažymą, kad būtų išduota ne anksčiau kaip prieš metus, suaugusiems – privalomo sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (forma Nr. 047a).
  • Dokumentą, įrodantį, kad yra pasiskiepijęs pagal pilną vakcinacijos schemą su sustiprinančiąja doze arba gavęs teigiamą COVID-19 tyrimo testo rezultatą prieš ne mažiau nei 11 ir ne daugiau nei 180 dienų.

Dokumentus pristatyti atvykus į globos namus „Užuovėja“, adresu Palydovo g. 29 A, Vilnius.

Su atrinktais kandidatais, prieš pradedant jiems savanoriauti, pasirašoma savanoriškos veiklos sutartis, konfidencialumo laikymosi pasižadėjimas.  

Įstaiga priimtų savanorius ilgalaikei savanoriškai veiklai.

Savanoriai įstaigoje savanorišką veiklą galėtų vykdyti darbo ir šventinėmis dienomis bei savaitgaliais (atsižvelgiant į savanorių galimybes ir su įstaiga suderintu laiku).

Miestas: Vilnius, įstaiga globos namai „Užuovėja“;

Tel. Nr. 85 2485303; el. p. info@uzuoveja.lt

MIESTAS: Vilnius     ORGANIZACIJA: Globos namai „Užuovėja“
KONTAKTINIS ASMUO: -