ORGANIZACIJOS

Gyvūnų gerovės tarnyba „Kaštonė“

Pagrindinės tarnybos veiklos:

spręsti naminių gyvūnų pertekliaus problemas, nepropaguojant eutanazijos;
stiprinti žmonių ir gyvūnų gerus tarpusavio santykius;
suteikti globą gyvūnams, kuriems ji reikalinga;
skatinti visuomenės domėjimąsi gyvūnų globa;
stabdyti žiaurumą ir netinkamą elgesį su gyvūnais;
sukurti efektyviai veikiančią gyvūnų gelbėjimo sistemą;
rengti ir vykdyti visuomenės švietimo programas apie mūsų veiklą ir gyvūnų globą Lietuvoje;
palaikyti ryšius su užsienio organizacijomis;
organizuoti, rengti konferencijas ir seminarus;
skatinti ir populiarinti su gyvūnų globa susijusias veiklas;

Visi norintys prisidėti prie organizacijos tikslų kviečiami prisijungti prie „Kaštonės“ komandos.

MIESTAS: Panevėžys     ORGANIZACIJA: Gyvūnų gerovės tarnyba „Kaštonė“
KONTAKTINIS ASMUO: Virginija Kvedarienė