ORGANIZACIJOS

Klaipėdos Evangelijos Bažnyčia

Esame charizminė protestantų bendruomenė. Kviečiame ir šaukiame kiekvieną – atrasti save Evangelijos šviesoje, šiame kelyje ir šiame gyvenime.

Mūsų tikslai:

-> Skelbti Evangeliją Lietuvos žmonėms, šlovinti ir garbinti Gyvąjį Dievą.
-> Kviesti Lietuvos žmones vienytis Kristuje.
-> Matyti Lietuvą krikščioniška valstybe.
-> Maldomis ir pasninkais tarnauti Dievui.
-> Melstis už Lietuvos vadovus ir visus žmones, prašant Dievo ramaus ir taikaus gyvenimo.
-> Mokyti pažinti Evangelijos tikėjimą ir taikyti jį asmeniniame gyvenime.
-> Mokyti tikinčiuosius tiek žodžiu, tiek darbu liudyti Evangeliją.
-> Paruošti bažnyčios žmones tvirtai santuokai, ugdyti stiprias šeimas.
-> Mokyti vaikus krikščioniško gyvenimo.
-> Ruošti bažnyčios žmones tarnauti tokiuose visuomenės sluoksniuose, kuriuose žmonės turi tam tikrų specifinių poreikių (senelių prieglaudos, nakvynės namai, alkstančiųjų maitinimas, ligoninės, kalėjimai).

MIESTAS: Klaipėda     ORGANIZACIJA: Klaipėdos Evangelijos Bažnyčia
KONTAKTINIS ASMUO: Darius Juknevičius