ORGANIZACIJOS

LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJOS TELŠIŲ SKYRIUS

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija – savarankiška, pelno nesiekianti organizacija, veiklą grindžianti humanitariniais principais. Vykdoma Skurdo ir socialinės atskirties mažinimo programa ,,Visi skirtingi, visi lygūs“. Glaudžiai bendradarbiaujama su socialinėje bei sveikatos apsaugos srityse dirbančiomis NVO, Senelių ir Vaikų globos namais, Dienos centru, VVG, kaimo bendruomenėmis. Skyriaus savanoriai apmoko Šaulių sąjungos savanorius, Jaunųjų policijos draugų, vaikų vasaros stovyklų vadovus bei dalyvius pirmosios pagalbos pagrindų.

MIESTAS: Kiti miestai     ORGANIZACIJA: LIETUVOS RAUDONOJO KRYŽIAUS DRAUGIJOS TELŠIŲ SKYRIUS
KONTAKTINIS ASMUO: VALĖ BERŽIENĖ
  • 864284059