ORGANIZACIJOS

Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras

Suprasdami savo pareigas ir atsakomybę visuomenei, mes saugome ir skatiname socialinę gerovę, ypač palaikydami silpniausius visuomenės narius, teikdami jiems atvirą, teisingą ir rūpestingą paramą, kuri jiems padėtų ir juos įgalintų būti lygiaverčiais visuomenės nariais, neprarandant orumo.

MIESTAS: Šiauliai     ORGANIZACIJA: Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras
KONTAKTINIS ASMUO: Kristina Germanavičienė