ORGANIZACIJOS

Socialinės integracijos centras

Socialinės integracijos centras (toliau vadinamas SIC) – organizacija, įsteigta atstovauti nuteistųjų ir asmenų grįžusių iš laisvės atėmimo vietų interesus, bei siekti mažinti asmenų socialinę atskirtį visuomenėje, skatinti integracinius procesus, inicijuoti vietinį ir tarptautinį bendradarbiavimą, kurti nevyriausybinių organizacijų su vyriausybinėmis institucijomis bendradarbiavimo tinklą regioniniu, nacionaliniu bei europiniu lygmeniu. Socialinės integracijos centrui reikalingi savanoriai, kurie padėtų rengti straipsnius bei apklausas, dayvautų informacijos paieškoje. Galbūt turi laisvo laiko, reikiamų žinių, nori įgyti praktikos – prisijunk prie Socialinės integracijos centro komandos.

MIESTAS: Šiauliai     ORGANIZACIJA: Socialinės integracijos centras
KONTAKTINIS ASMUO: Viktorija Jaškauskaitė