Organizacijos

Maisto bankas

„Maisto bankas“ – tai labdaros ir paramos fondas, renkantis paramą maistu ir dalinantis ją nepasiturinčiais žmonėmis besirūpinančioms organizacijoms. Bendradarbiaudamas su maisto gamintojais ir prekybininkais “Maisto bankas” siekia, kad tinkamas vartoti maistas nebūtų išmetamas, bet pasiektų nepritekliuje gyvenančiųjų stalą. Fondas veikia kaip tarpininkas tarp maisto gamintojų, prekybininkų ir nevyriausybinių labdaros organizacijų visoje Lietuvoje. Per šias socialines ne pelno organizacijas  maisto produktai […]

PLAČIAU
MIESTAS: Panevėžys     KONTAKTINIS ASMUO: Asta Palubinskaitė

Dailusis ornamentas

Viešoji įstaiga „Dailusis ornamentas“ – ne pelno organizacija, veikianti neįgaliųjų žmonių profesinio užimtumo, sugebėjimų ugdymo, kultūros, socialinės reabilitacijos srityse. Organizacija siekia neįgaliesiems palankiausių galimybių, realizuoti sugebėjimus, integracijos problemas spręsti neatskiriant jų nuo sveikos visuomenės dalies problemų, įtraukiant į bendras profesinės reabilitacijos, ugdymo, užimtumo, socialinės integracijos programas.

PLAČIAU
MIESTAS: Panevėžys     KONTAKTINIS ASMUO:

Panevėžio krašto neįgaliųjų sąjunga

Panevėžio krašto neįgaliųjų sąjunga yra savanoriška, nepolitinė,  visuomeninė organizacija, kurios tikslas – atstovauti ir ginti žmones su fizine negalia (savo narius), jų teisėtus poreikius, teises ir laisves bei padėti įgyvendinti socialinės integracijos į visuomenę principą. Organizacija vykdo žmonių su negalia socialinės integracijos programas, remia neįgaliųjų iniciatyvas, padeda žmonėms su negalia mokytis, siekti norimos profesijos, užsiimti […]

PLAČIAU
MIESTAS: Panevėžys     KONTAKTINIS ASMUO: